Chủ nhật, 09-08-2020
LIÊN KẾT WEBSITE
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

TIN TỨC

Không chấp nhận C/O mẫu E có mặt sau bằng tiếng Trung Quốc đã phát hành từ ngày 1-4-2010

Thứ năm, 16-09-2010

Không chấp nhận C/O mẫu E có mặt sau bằng tiếng Trung Quốc đã phát hành từ ngày 1-4-2010 (14/09/2010)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Bộ Công Thương thông báo kết quả phiên họp lần thứ 22 của nhóm Quy tắc xuất xứ từ ngày 28 đến 30-6-2010 tại Trung Quốc và ý‎ kiến về thời điểm chấp nhận C/O mẫu E mặt sau in bằng tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh. Để triển khai thực hiện nội dung này, Tổng cục Hải quan có ‎ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 3333/TCHQ-GSQL ngày 21-6-2010 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc C/O mẫu E của Trung Quốc có mặt sau bằng tiếng Anh, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố không chấp nhận C/O mẫu E có mặt sau bằng tiếng Trung Quốc đã phát hành kể từ ngày 1-4-2010. Theo đó các lô hàng NK liên quan sẽ không được hưởng ưu đãi theo Hiệp định ASEAN – Trung Quốc.

THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
4427
ĐỐI TÁC
Giới thiệu | Dịch vụ | Tin tức | Tuyển dụng | Tiện ích | Liên hệ
© 2010 Giao Nhan Kien An. All rights reserved.