Chủ nhật, 09-08-2020
LIÊN KẾT WEBSITE
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

TIN TỨC

Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Thứ năm, 16-09-2010

Ngày 11/9/2010, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh đã ký Quyết định số 2294/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan đối với thủ tục hải quan điện tử. Quy trình này áp dụng cho tất cả hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử (bao gồm hồ sơ hải quan ở dạng điện tử và dạng giấy) đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan theo quy định của pháp luật và Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

Ngày 11/9/2010, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh đã ký Quyết định số 2294/QĐ-TCHQ   về việc ban hành Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan đối với thủ tục hải quan điện tử. Quy trình này áp dụng cho tất cả hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử (bao gồm hồ sơ hải quan ở dạng điện tử và dạng giấy) đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan theo quy định của pháp luật và Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

Mục đích phúc tập là kiểm tra lại các công việc đã làm trong quy trình thông quan để phát hiện thiếu sót, sai sót và kịp thời yêu cầu khắc phục; Phát hiện những sai sót, bất hợp lý, vi phạm dễ thấy; Phát hiện sự thất lạc hoặc chậm trễ chứng từ thuộc hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu; Bổ sung thông tin vào cơ sở dữ liệu; Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ hải quan một cách khoa học, dễ tra cứu; Cung cấp thông tin, dấu hiệu vi phạm cho khâu kiểm tra sau thông quan.

Khi thực hiện phúc tập hồ sơ hải quan, công chức thực hiện phúc tập kiểm tra tính đâyf đủ, đồng bộ các thông tin khai báo trên các chứng từ; Kiểm tra lại toàn bộ các công việc đã làm được thể hiện trên hệ thống hoặc trên hồ sơ hải quan của công chức hải quan và người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ và đúng quy định; Căn cứ vào các thông tin có được tại thời điểm phúc tập đẻ tập trung kiểm tra sâu đối với những hồ sơ có độ rủi ro cao.

Việc phúc tập hồ sơ hải quan được thực hiện sau khi lô hàng đã thông quan và hoàn thành phúc tập trong vòng 60 ngày kể từ ngày quyết định thông quan lô hàng trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Đối với lô hàng thuộc các trường hợp gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất thì thực hiện phúc tập hồ sơ cho từng lô hàng như quy định trên, sau khi thanh khoản thì thực hiện phúc tập tiếp phần hồ sơ thanh khoản trong vòng 7 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan xác nhận kết quả thanh khoản. Đối với lô hàng thuộc các trường hợp miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khoong thu thuế thì thực hiện phúc tập như quy định hiện hành.

Đối tượng áp dụng quy trình này là công chức hải quan trong khâu thông quan; công chức hải quan thực hiện phúc tập hồ sơ hải quan điện tử; công chức hải quan tại Chi cục kiểm tra sau thông quan; Lãnh đạo Chi cục.

Quyết định cũng quy định cụ thể việc phúc tập hồ sơ hải quan điện tử phải thực hiện theo 4 bước. Công chức thực hiện phúc tập đăng nhập hệ thống, kểim tra danh sách tờ khai hải quan chờ phúc tập trên hệ thống để thực hiện. Đối với các lô hàng được thông quan sau khi kiểm tra các chứng từ giấy; kiểm tra chứng từ giấy và kiểm tra thực tế hàng hoá thì công chức thực hiện phúc tập tiếp nhận hồ sơ giấy tờ công chức được giao nhiệm vụ quản lý, hoàn tất hồ sơ để thực hiện. Tiếp theo là   Phúc tập hồ sơ. Sau đó xử lý kết quả phúc tập hồ sơ hải quan và cuối cùng là thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ. Quyết định cũng quy định trách nhiệm của Chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử và của Chi cục Kiểm tra sau thông quan trong việc thực hiện quy trình này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Đức Thành ( Website Hai Quan)

THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
4436
ĐỐI TÁC
Giới thiệu | Dịch vụ | Tin tức | Tuyển dụng | Tiện ích | Liên hệ
© 2010 Giao Nhan Kien An. All rights reserved.