Thứ bảy, 04-04-2020
LIÊN KẾT WEBSITE
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

TIỆN ÍCH » Văn bản pháp luật

SỐ HIỆU NGÀY HÀNH NGÀY TRÍCH YẾU/TÓM TẮT TẢI XUỐNG
74/2010/TT-BTC 14/05/2010 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài
51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
2473/TCHQ-GSQL 14/05/2010 Thủ tục HQ đối với xe ô tô các loại đã qua sử dụng NK.
2459/TCHQ-GSQL 13/05/2010 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
13/2010/TT-BYT 12/05/2010 Hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
1381/BTTTT-CNTT 11/05/2010 Vướng mắc thực hiện TT 43/2009/TT-BTTTT
1014/QĐ-BTC 11/05/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra TCHQ, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục Thuế XNK, Cục GSQL về hải quan, Cục CNTT&TKHQ, Viện Nghiên cứu Hải quan, Báo Hải quan, Trung tâm PTPLHHXNK, Trường Hải quan Việt Nam
2368/TCHQ-GSQL 10/05/2010 Một số vướng mắc về NK không nhằm mục đích thương mại & thực hiện thông tư số 118/2009/TT-BTC.
29/2010/TT-BNNPTNT 06/05/2010 Ban hành Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
982/QĐ-BTC 06/05/2010 Đính chính TT 63/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của BTC
1175/QĐ-BNN-QLCL 06/05/2010 Quyết định ban hành chế độ giảm kiểm tra đối với lô hàng cá tra, basa xuất khẩu.
2575/TB-BNN-VP 06/05/2010 Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng và bình ổn giá sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu.
2265/TCHQ-GSQL 05/05/2010 Hàng gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu biển xuất khẩu
2272/TCHQ-GSQL 05/05/2010 Phân loại mặt hàng "Hệ thống thanh cái dẫn điện"
5468/BTC-TCHQ 04/05/2010 Thuế xuất khẩu gỗ
10/2010/TT-BYT 29/04/2010 Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện

THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
12553
ĐỐI TÁC
Giới thiệu | Dịch vụ | Tin tức | Tuyển dụng | Tiện ích | Liên hệ
© 2010 Giao Nhan Kien An. All rights reserved.